OUR CHOREOGRAPHERS

Cori

Choreographer

Lexi Maize

Choreographer

Bjhy

Choreographer

Chukkky

Dancehall Teacher